پرداخت در محل

ميتوانم سفارش خود را در محل پرداخت کنم؟

بله شما ميتوانيد سفارش خود را هنگام تحويل کالا پرداخت کنيد، در برخي موارد امکان پرداخت سفارش در محل وجود ندارد.

- کالاي شما با پست يا باربري ارسال شود.

- کالاي شما جز لوازم حجيم باشد.

- مبلغ قابل سفارش بيش از3 ميليون باشد. (عدم پرداخت)